English | 中文

Important Announcement

現有香港與國內或其它城市有盜竊《貞觀國際拍賣公司 》名稱的假貞觀拍賣公司,誤導和欺騙國內與香港特區 社會人士,讓人誤解以為和紐約《貞觀國際拍賣公司》 是同一間企業組織。現在紐約《貞觀國際拍賣公司》嚴 正敬告酷愛中華文物的愛好者或買家們,《貞觀國際拍 賣公司》2002年註冊成立于香港,卻因為2003年的沙士病毒和 2004年的流感問題,故在2005年原來在香港註冊的《貞觀國際 拍賣公司》順利搬回紐約。因此近年香港有某小拍賣公 司《盛保?》在2012年眼見《貞觀國際拍賣公司》在紐約的 輝煌業績,于是從2012年此小公司《盛保?》便對海外宣佈 林緝光董事長改組香港《貞觀國際拍賣公司》的假消息 ,並盜竊原林緝光的香港《貞觀國際拍賣公司》之名據 為己有實行其欺騙香港政府與社會人士,包括賣家、買 家及收藏家與其它的拍賣同行們。

此盜竊之公司並利用《紐約貞觀國際拍賣公司》的盛名 與業績在國內外大肆作假宣揚與紐約貞觀的關係,利用 林緝光先生2002年在香港註冊成立的香港《貞觀國際拍賣公 司》並拍賣(2003-2004)的資料,變成此盜竊者的拍賣公司所有, 還盜用林緝光董事長(國家博物館鑑證總顧問、研究員)名 義作大肆宣傳,以真假不分的拍品欺騙社會群眾和買家 ,而損害林緝光先生文物鑑定專家在國內外的名譽與地 位。並聞說此盜竊的假貞觀拍賣公司還開罪了不少拍賣 同行和賣家買家們,因此行內人們因不知實情故將罪責 指向林緝光董事長和《紐約貞觀國際拍賣公司》,為此 林緝光董事長與《紐約貞觀國際拍賣公司》通知中國政 府與香港商務部門追查紐約以外的假貞觀拍賣公司並開 始採取法律行動。

《紐約貞觀國際拍賣公司》現敬告同行與賣家和收藏家 們,對于假貞觀國際拍賣公司的所作所為,銀行來往賬 戶,公私金錢來往、債務、稅務、拍賣品的真假、虛假 的鑑定宣傳行為及一切法律事項均與《紐約貞觀國際拍 賣公司》和《林緝光董事長》無關,祈請愛護《紐約貞 觀國際拍賣公司》者留意,以免受騙而蒙受損失。對于 假貞觀拍賣公司的所作所為,可通知紐約貞觀。望能幫 助中國政府與特區香港,掃除敗類,清潔社會冒假之風 。

紐約《紐約貞觀國際拍賣公司》謹啟


295 Madison Ave. New York NY 10017 USA
Tel. 212 867 7288 · 212 867 9388 · 212 226 2660 | Fax 212 867 9818
info@gianguanauctions.com | www.gianguanauctions.com